วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

108. เปรียบเทียบพระปลอมเรียนแบบกับพระแท้

องค์ซ้ายมือซื้อมาจากตลาด...ราคา 200 บาท

เหรียญหลวงพ่อพรหม เปรียบเทียบ พระเรียนแบบ กับ พระแท้

เหรียญหลวงพ่อพรหม เปรียบเทียบ พระเรียนแบบ กับ พระแท้

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

107. เหรียญฉลองมณฑปหลวงพ่อพรหมวัดช่องแค

เหรียญฉลองมณฑป
หลวงพ่อพรหม
วัดช่องแค

เหรียญฉลองมณฑป หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค

เหรียญฉลองมณฑป หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค
หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค