วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

28. หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา

28001 หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา

28002 หลวงพ่อทอง วัดราชโยธา